Watch Pakistani Dramas, Talk shows, News Videos, Morning Shows, and more....

Thursday, 19 February 2015

Kal Tak – 19th February 2015

Kal Tak  – 19th February 2015
(Qoum Mutahid Hai, Kiya Siyasi Aur Askari Qayadat Bhi Mutahid Hai???)
Mazhar Abbas, Mufti Kifayat Ullah(JUI) Umar Riaz Abbasi(PAT) & Saleem Safi