Watch Pakistani Dramas, Talk shows, News Videos, Morning Shows, and more....

Thursday, 30 July 2015

News Point – 30th July 2015

News Point  – 30th July 2015
(Judicial Commission Jeet Bhi haar Bhi: Kiya Tehreek e Insaaf Dabao Ka Shikar?)
Rehan Hashmi (MQM), Shahid Syed (ANP), Aisha Gulalai (PTI)
Dailymotion
Ebound